Pārlekt uz galveno saturu

Tehniskā fakultāte un Informācijas tehnoloģiju fakultāte veidos vienotu Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai īstenotu labas pārvaldības principus, veicinātu starpdisciplināru studiju un pētniecības virzienu attīstību, no 1. septembra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā plānota reorganizācija, kas ietver virkni strukturālu pārmaiņu, tostarp Tehniskās fakultātes un Informācijas tehnoloģiju fakultātes apvienošanu. Tādējādi tiks stiprinātas esošās studiju programmas, kuru absolventi ir pieprasīti darba tirgū, un pavērsies plašākas iespējas jaunu veidošanai.

Sākoties jaunajam studiju gadam, līdzšinējās Informācijas tehnoloģiju fakultāte un Tehniskā fakultāte veidos vienotu Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti (IITF). Tajā darbību turpinās četras struktūrvienības:

  • Datoru sistēmu un datu zinātnes institūts (e-pasts: iitfdazi@lbtu.lv),
  • Matemātikas un fizikas institūts (e-pasts: iitfmatfiz@lbtu.lv),
  • Inženiertehnikas un enerģētikas institūts (e-pasts: iitfmehi@lbtu.lv), kurā ietilpst Ulbrokas zinātnes centrs,
  • Mehānikas un dizaina institūts (e-pasts: iitfmehdiz@lbtu.lv).

Jaunās fakultātes dekanāts atradīsies Lielā ielā 2 (Jelgavas pilī) un tās dekāns būs Dr.sc.ing. Gatis Vītols, savukārt prodekāne – Mg. paed. Zane Beitere - Šeļegovska.

Ar fakultātes dekanātu turpmāk būs iespējams sazināties e-pastā: iitfdek@lbtu.lv.

Tāpat pārmaiņu rezultātā tiks apvienotas Mežu un Vides un būvzinātņu fakultātes, veidojot Mežu un vides zinātņu fakultāti (MVZF), kā arī Lauksaimniecības fakultāte un Pārtikas tehnoloģijas fakultāte turpmāk veidos Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti (LPTF). Savukārt līdzšinējo struktūru saglabās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) un Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF). 

Lēmums par LBTU reorganizāciju un struktūras izmaiņām tika pieņemts 2023. gada 17. martā LBTU Padomes sēdē, uzdodot universitātes vadībai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas īstenošanai.

Pievienots 28/08/2023