Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura un maģistra darba izstrāde

STUDĒJOŠO IEVĒRĪBAI! 

AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR STUDIJU NOSLĒGUMU PIEEJAMA MANS LBTU

Ievērībai! Lai autorizētos Mans LBTU iekštīklam, nepieciešams ievadīt savu lietotājvārdu un paroli, kas tiek izmantoti, lai piekļūtu LBTU Informatīvajai sistēmai.

Bakalauru un maģistru darbu koordinātore Inga Viļumsone (ingav@lbtu.lv)

1. solis: Iepazīsties ar izstrādes grafika termiņiem

Kalendārais izstrādes grafiks bakalaura līmeņa studentiem

Kalendārais izstrādes grafiks maģistra līmeņa studentiem

Pilnīgi noformēts (iesiets divos eksemplāros) un parakstīts bakalaura darbs jāiesniedz fakultātes VEK/VPK/MEK sekretārei un darba elektronisko  variantu nepieciešams augšupielādēt  LBTU IS (līdz drukāto eksemplāru iesniegšanai).

2. solis: Izvēlies savu tēmu

Ir pieejams ITF bakalaura un maģistra darbu oriģinālu arhīvs.

Bakalaura darbu fiziskās un elektroniskās kopijas iepriekšējo gadu darbiem var apskatīt tikai IT fakultātē.

  • Bakalaura darbu arhīva sarakstu var saņemt pie Kristīnes Notrumas (kristine.notruma@lbtu.lv).
  • Fiziskās un elektroniskās kopijas darbiem var apskatīt dodoties uz Jelgavas pils, IT fakultātes 35. telpu pie dekanāta darbinieces Kristīnes Notrumas - iepriekš vienojoties par laiku.
  • Aizpildot apliecinājumu, ka darbi netiks kopēti, lejupielādēti vai iznesti no IT fakultātes, darbi tiek izsniegti apskatei klātienē.

Ar maģistra darbu oriģināliem var iepazīties LBTU bibliotēkas mājas lapā Maģistra darbu katalogs 

3. solis: Iepazīsties ar noteikumiem par to kā darbs jāraksta un kā jānoformē

Bakalaura darbs:
Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie noteikumi
Kursa darba, bakalaura darba un maģistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa 

Darba noformēšanas veidne DVDZ

Darba noformēšanas veidne ITIA

VEK lēmuma veidlapa "Datorvadība un datorzinātne"
VPK lēmuma veidlapa "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai"
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

Maģistra darbs:
Inženierzinātņu maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" (metodiskie noteikumi)
Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa
Darba noformēšanas veidne
MEK lēmuma veidlapa
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

4. solis: Iesniedz bakalaura/maģistra darba tēzes

5. solis: pirms priekšaizstāvēšanas pārbaudi sava melnraksta gramatiku: https://spelling.science.itf.llu.lv/ (ja darbā rīks fiksēs vairāk kā 10 gramatikas kļūdas, darbu nevarēs iesniegt priekšaizstāvēšanai)

6. solis: Priekšaizstāvēšana

7. solis: Aizstāvēšana