Pārlekt uz galveno saturu

Matemātikas katedra

Vadītāja Dr.math. Svetlana Atslēga

E-pasts: svetlana.atslega@lbtu.lv

 

Matemātikas katedras mācībspēki un darbinieki:

  • Profesore Anda Zeidmane 
  • Asociētā profesore Natālija Sergejeva 
  • Lektore Liene Strupule
  • Lektore - pētniece Anna Vintere
  • Laboratorijas vadītāja Sintija Zvirgzdiņa

Katedras pamata studiju kursi: Matemātika, Matemātisko metožu pielietošana, Skaitliskās metodes, Diskrētā matemātika, Matemātika ekonomistiem.

Tālrunis: 63005652

E-pasts: itfmat@lbtu.lv

Vēsture:

Augstākās matemātikas katedra (1944-49) ietilpa Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē. 1948. g. katedru iekļāva Zemes ierīcības fakultātes sastāvā (Rīgā, E.Veidenbauma ielā 4a). 1957.g. rudenī Hidromeliorācijas un Zemes ierīcības fakultātes pārcēlās uz bijušā Skolotāju institūta telpām (ēka celta 1900) Jelgavā, Gagarina (tagad Svētes) ielā 18. 1967. g. no katedras atdalīja Ekonomiski matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas katedru. 1983. g. 30. XI Augstākās matemātikas katedra kopā ar fakultāti pārcēlās uz jauno ēku Puškina prospektā (tagad Akadēmijas iela) 19. 1992. g. 1. X katedra tika iekļauta Informātikas institūtā un kopš 1994. g. atrodas LBTU galvenajā ēkā – Jelgavas pilī. Sākot ar 2001.gadu katedra ietilpst Informācijas tehnoloģiju fakultātes struktūrvienību sastāvā.