Pārlekt uz galveno saturu

Datoru sistēmu katedra

Datoru sistēmu katedras vadītājaVadītāja Dr.sc.ing. Tatjana Rubina

Adrese: Lielā iela 2, Jelgavas pils, Jelgava, 33. telpa

Tālrunis: +371 63005701
E-pasts: tatjana.rubina@lbtu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietvedības speciāliste:

  • Inga Balama

Tālrunis: +371 63005701

E-pasts: itfdat@lbtu.lv

Laboratorijas vadītāja:

  • Kristīne Notruma

E-pasts: kristine.notruma@lbtu.lv

Katedras studiju kursi: 

Ievads datorstudijās, Automatizētā testēšana, Biosistēmu modelēšana, Datorgrafika, Datortehnoloģijas biosistēmu vadībā, Datortīkli (CISCO), Datoru arhitektūra, Datoru tīkli, Datoru uzbūve, Datorvadības uzdevumi ražošanā, Datu aizsardzība, Datu bāzes projektēšana, Datu zinātnes un mašīnmācīšanās algoritmi, Diskrētās biosistēmas, Drošības testēšana, E-biznesa sistēmas, E-komercijas tehnoloģiju pamati, Fundamentālie algoritmi, Grafiskā lietojumprogrammatūra, Informācijas aizsardzība, Lietojumprogrammatūra, Lietojumu programmēšana datubāzēm, Lietotāja interfeisa projektēšana, Multimediju tehnoloģijas, Precīzās tehnoloģijas starpnozaru attīstībai, Programmatūras izstrādes modeļi, Programmatūras kvalitāte, Programmatūras testēšana, Programmatūras testēšanas metodes, Programmēšana Windows vidē, Programmēšanas tehnoloģijas datorvadībā, Ražošanas datorvadības sistēmas, Sistēmanalīze un modelēšana, Sistēmu modelēšana, Sistēmu teorija, Skaitļošanas ilgtspēja, Viedo sistēmu izstrādes platformas, Virtuālās vides dizains un programmēšana, WEB sistēmu izstrāde, WWW tehnoloģijas, Algoritmi un struktūras, Datortīklu administrēšana, Datu bāzu tehnoloģijas, Lielās datu bāzes, Mašīnmācīšanās pamati, Operētājsistēmas, Programmēšanas pamati, Programmēšanas rīki, Programminženierijas metodes, Web programmēšana.

Vēsture: 

Par Datoru sistēmu katedras vēsturisko sākumu var uzskatīt 1967.gadu, kad LLA Agronomijas fakultātē izveidoja jaunu katedru – Ekonomiski matemātisko metožu un skaitļošanas tehnikas katedru. Par katedras vadītāju apstiprināja Augstākās matemātikas katedras docentu, tehn.zin.kand. Albertu Krastiņu. 1970. gadā to pārdēvēja par Ekonomikas kibernētikas katedru. 1990. gadā tā ieguva Informātikas katedras nosaukumu, un 1992. gadā tā kļuva par vienu no Informātikas institūta struktūrdaļām.

Datoru sistēmu katedra savu nosaukumu ieguva 2001.gadā, līdz ar Informācijas tehnoloģiju fakultātes izveidošanu un tā joprojām ir arī vadošā struktūrvienība visā fakultātē. Katedras mācībspēki pasniedz arī specializētos studiju kursus.