Pārlekt uz galveno saturu

ITF pasniedzēju Erasmus+ brauciens uz Portugāli

Attēla autors: No LLU arhīva

Informācijas tehnoloģiju fakultātes lektore Jekaterina Smirnova un vieslektore Inga Viļumsone no 29. aprīļa līdz 6. maijam devās Erasmus+ pieredzes braucienā uz Portugāļu universitāti, lai nolasītu lekcijas studentiem.

Te neliels ieskats abu pasniedzēju pieredzes stāstā par Tomāras Politehnisko institūtu, mācību procesu un studentu ikdienu.

Informācijas tehnoloģiju fakultātes pasniedzējiem līdz šim nebija Erasmus+ pieredzes ar Portugāļu universitātēm, kā arī studenti tikai dažas reizes pieteicās uz Erasmus+ mācībām Portugālē, tāpēc Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros mērķtiecīgi tika izvēlēts Tomāras Politehniskais institūts (Instituto Politécnico de Tomar, https://www.ipt.pt/). Informācijas un komunikācijas fakultātes filiāle atrodas  nelielā pilsētā Abrāntešā (Abrantes), aptuveni 40 km attāluma no  Tomāras.

Nedaudz par pašu institūtu un ikdienu - gan Abrāntešā, gan Tomārā ir studentu viesnīcas un vietu pietiek visiem studentiem. Abrāntešā mēs tikāmies ar kolēģiem Sandra Jardim un Hélder Pestana, kuri pastāstīja arī par mācību procesa organizatorisko pusi.

Vienas nodarbības ilgums ir 1 stunda, bet parasti nodarbības notiek pāros, vai pa četrām nodarbībām pēc kārtas (piemēram, programmēšanā). Pārtraukumi nav attēloti nodarbību sarakstā un studenti ar pasniedzēju vienojas par pārtraukumu biežumu un laiku. Katru dienu studējošajiem ir paredzēts 1 stundas pusdienu pārtraukums. Runājot par pusdienām, Tomārā studentu kafejnīcā ir pusdienu kompleksais piedāvājums, kurš maksā līdz 3€ (zupa, pamatēdiens, deserts un dzēriens). Abrāntešā citas speciālas kafejnīcas studentiem nav.

Mācību semestra organizēšana ir ļoti līdzīga mūsu universitātes sistēmai. Semestra laikā notiek lekcijas, tiek uzdoti uzdevumi, rīkoti pārbaudes darbi. Sesijas laikā - eksāmeni un pārbaudes darbi. Studiju priekšmeta nokārtošanai ir konkrētas prasības, ar kurām iepazīstina studiju priekšmeta pasniedzējs. Bija iespēja aprunāties ar 1. un 2. kursa studentiem un viņi pastāstīja, ka šajā sesijā viņiem papildus pārbaudījumu nebūs, jo visu veiksmīgi nokārtos semestra laikā. Maksimālā atzīme Portugālē ir 20 balles, lai studiju kurss skaitītos nokārtots, jāsaņem vismaz 10.

Sarunu ceļā, noskaidrojām par mācībām ārvalstu studentiem Erasmus+ ietvaros. Nodarbības pārsvarā notiek portugāliski, studentiem tiek nodrošināti arī bezmaksas portugāļu valodas kursi. Bet tas nenozīmē, ka visus studiju priekšmetus jāapgūst portugāliski. Ārzemju studenti tiek nodrošināti ar mācību materiāliem angļu valodā, kā arī tiek piedāvātas papildus konsultācijas angļu valodā. Pasniedzēji ir ļoti atsaucīgi un, ja ir iespējams, tad jau nodarbību laikā paskaidro mācību tēmas angļu valodā. Tomāras Politehniskajā institūtā mācās Erasmus+ programmas ietvaros studenti no Lietuvas, Polijas, Francijas un citām valstīm. Un visi veiksmīgi kārto studiju kursus bez portugāļu valodas zināšanām.

Studenti tika iepazīstināti ar nelielu prezentāciju par LBTU, kā arī izstāstījām par mūsu fakultāti, mācību organizēšanas procesu un ziemu. Minējām, ka Erasmus+ programmas ietvaros studenti un pasniedzēji vienmēr ir laipni gaidīti pie mums. Lekcijas lasījām dažādu programmu studentiem: datorinženierijas (Computer Engineering) studentiem nolasījām lekcijas par UML un datu modelēšanu, bet datortehnikas un multivides tehnoloģijās (Computing and Multimedia Technology) studenti apguva praktiskās iemaņas un iespējas 3D modelēšanas pamatos Blender lietojumprogrammā.

Tomārā tikāmies ar starptautisko attiecību biroja direktoru Maria Catroga, un pētniekiem João Paulo Pedro un Célio Gonçalo Marques. Pārrunājām par iespējamām sadarbības formām un apmainījāmies ar kontaktiem turpmākai sadarbībai.

Gribas atzīmēt, ka cilvēki Portugālē ir ļoti pozitīvi un atvērti. Bija ļoti patīkami tikties ar kolēģiem un strādāt ar studentiem.

Pievienots 30/05/2023