Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas

Mūsu studenti var pretendēt uz dažāda mēroga stipendijām:

 1. Valsts finansētā stipendija,
 2. Fakultātes stipendijām.
 3. Universitātes stipendijām.
 4. Uzņēmumu stipendijām,
 5. Starptautiskām stipendijām.

Sīkāku informāciju par universitātes stipendijām var iegūt LBTU portālā sadaļā stipendijas.

Valsts stipendija

Nosacījums

Apjoms

Ilgums

Pieteikšanās

Papildus info

Labākajiem valsts finansēto studiju vietu (budžeta) studentiem

skatít papildus info

10 mēneši

Aizpilda iesniegumu IT fakultātes dekanātā, 19. telpa

http://www.llu.lv/lv/valsts-finanseta-stipendija

Fakultātes vārdiskā (Alberta Krastiņa) stipendija

Nosacījums

Apjoms

Ilgums

Pieteikšanās

Papildus info

Katru gadu vienam aktīvākajam (sabiedriskās, zinātniskās, studiju aktivitātes) 2. vai 3. kursa studentam vai 1. kursa maģistrantam

skatít papildus info

10 mēneši

Līdz 12.05. iesniegums, CV un sekmju izraksts jānogādā IT fakultātes dekanātā, 19. telpa

Nolikums

Latvijas Lauksaimniecības universitātes vārdiskās stipendijas

Stipendijas nosaukums

Nosacījums

Apjoms

Ilgums

Pieteikšanās

Papildus info

Kārļa Ulmaņa

Valsts finansēto studiju vietu (budžeta) studentiem, kas vislabāk aizstāvējuši pētniecisko darbu par Kārli Ulmani

skatít papildus info

10 mēneši

Līdz 31.03. Dokumentu saraksts nolikumā

Informācija  

LBTU Senāta

Valsts finansēto studiju vietu (budžeta) studentiem ar teicamām sekmēm un aktīvi sabiedrisko darbu

skatít papildus info

10 mēneši

Līdz 30.04. Dokumentu saraksts nolikumā

Informācija

Jāņa Čakstes

Sekmīgiem pilna laika bakalaura vai maģistra studiju studentiem (nevar pretendēt pēdējo kursu studējošie), kurš ir uzrakstījis pētniecisko darbu vai programmējis lietojumu par izsludinātajām tēmām

skatít papildus info

10 mēneši

Līdz 28.04. Dokumentu saraksts nolikumā

Informācija

Jāņa un Millijas Kāvušu

Sekmīgi LBTU pilna laika studenti, maģistranti un doktoranti

skatít papildus info

Vienreizēja samaksa

rudens semestrī līdz 31.oktobrim un pavasara semestrī līdz 31.martam)

Informācija

Mirdzas Oškalnes

Sekmīgi pilna laika pamatstudijās vai maģistratūrā studējošie (nevar pretendēt pēdējo kursu studējošie), kuriem ir labas un izcilas sekmes, iesaiste zinātniskajā darbā, aktīva sabiedriskā darbība un motivācija stipendijas iegūšanai.

skatít papildus info

Vienreizēja samaksa

Katra gada maijā

Informācija

Jāņa Rūvalda

sekmīgi pilna laika pamatstudiju studenti, kuri ar izcilām vai teicamām sekmēm apguvuši studiju kursu "Fizika” vai "Matemātika”

skatít papildus info

10 mēneši

Katra gada augustā

Informācija

           

Uzņēmumu stipendijas

Stipendijas nosaukums

Nosacījums

Apjoms

Ilgums

Pieteikšanās

Papildus info

Exigen services Latvia

Valsts finansēto studiju vietu (budžeta) 2-4. kursa studentiem un maģistrantiem ar teicamām sekmēm

skatít papildus info

10 mēneši

Katra gada septembris

Informācija  

Arī citi uzņēmumi katru gadus izsludina stipendijas talantīgajiem IT nozares studentiem, piemēram, SIA “SQUALIO cloud consulting”, AS “Latvenergo”, SIA “VISMA Enterprise”.

Starptautiskās stipendijas

Studenti var pretendēt arī uz ERASMUS stipendiju studijām ārvalstīs, kā arī uz dažādu valstu izsludinātajām stipendijām apmaiņas studijām, kultūras pieredzei, u.c., piemēram, Japānas valdības (Monbukagakusho) stipendija, Džedzjanas universitātes (Zhejiang University) stipendija Ķīnā, un citas. Par ārvalstu stipendiju piedāvājumu var interesēties VIAA vietnē

Profesora Alberta Krastiņa vārdiskā stipendija ITF studentiem

Alberts Krastiņš (02.09.1907. – 11.05.1985.)
Ekonomiskās kibernētikas katedras profesors

Pieminot viņa mūža devumu LBTU, 2005.gada 18.maijā LBTU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Dome nodibināja prof. A. Krastiņa stipendiju. Kopš 2006. gada šo stipendiju piešķir LBTU ITF studentiem un maģistrantiem.

Profesora Alberta Krastiņa vārdiskās stipendijas laureāti:

 • 2021./2022.st.g. students Jevgēnijs Grigorjevs;
 • 2020./2021.st.g. studente Sintija Zvirgzdiņa;
 • 2019./2020.st.g. students Kristaps Līdacis;
 • 2018./2019.st.g. studente Ilva Siliniece;
 • 2017./2018.st.g. studente Elise Drelinga;
 • 2016./2017.st.g. students Uģis Ozols;
 • 2015./2016.st.g. maģistrante Zane Āriņa;
 • 2014./2015.st.g. studente Elīna Baranovska;
 • 2013./2014.st.g. maģistrants Andrejs Kostromins;
 • 2012./2013.st.g. maģistrants Artūrs Gatiņš un students Jānis Tumpelis;
 • 2011./2012.st.g. students Jurijs Šuļins;
 • 2010./2011.st.g. maģistrants Jurijs Meitalovs;
 • 2009./2010.st.g. maģistrants Viļums Sandis un students Everts Andis;
 • 2008./2009.st.g. maģistrants Ivanovs Sandis;
 • 2007./2008.st.g. students Gatis Vītols;
 • 2006./2007.st.g. students Aleksejs Zacepins.

2018.g. 19. oktobrī par nopelniem informācijas tehnoloģiju nozares attīstībā un zinātnisko devumu profesoram Pēterim Rivžam piešķirta LBTU dibinātā Alberta Krastiņa balva.

Citas stipendijas un mūsu stipendiāti

ZIBIT stipendiāti

„ZIBIT” konkursu rīko AS «Exigen Services Latvia», Tieto un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds». Latvijas labāko bakalaura un maģistra darbu konkursa (ZIBIT) balvu saņēmēji:

 • 2021. gadā 3. vieta maģistra darbu konkurencē Gints Romanovskis, "Ozola koksnes vainu noteikšana izmantojot attēlu segmentācijas principus", darba vadītājs Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža;
 • 2019. gadā 1. vieta bakalaura darbu konkurencē Bernhards Bernāns, par darbu “Microsoft Kinect risinājums kustību rehabilitācijai”, darba vadītājs: Ingus Šmits;
 • 2019. gadā 2. vieta  bakalaura darbu konkurencē Amanda Kļaviņa, “Acu zīlīšu izsekošana un sejas vaibstu atpazīšana ainavas novērtēšanā”, darba vadītājs Dr.sc.ing. Armands Kviesis;
 • 2019. gadā 3. vieta maģistra darbu konkurencē ieguva Francisks Jemeļjanovs, par darbu “Konvolūciju neironu tīklu pielietošana gājēju plūsmas analīzē”, darba vadītājs Vitālijs Komašilovs;
 • 2018. gadā 1. vieta bakalaura darbu konkurencē Sandra Rakickaite, "Uz blokķēdes tehnoloģijas balstītu viedo īres līgumu realizācija", darba vadītājs Mg.sc.ing. Ingus Šmits;
 • 2017. gadā 2. vieta maģistra darbu konkurencē Lauris Liepiņš “Ģeogrāfiski pielāgojama autovadīšanas simulatora izstrāde”, darba vadītājs Mg.sc.ing. Ingus Šmits
 • 2015. gadā 1. vieta bakalaura darbu konkurencē Jans Pavlovs "Mobilā lietojuma Jelgavas students izstrāde", darba vadītājs Dr.sc.ing. Gatis Vītols.

Senāta stipendiāti:

 • 2022./2023.st.g. studente Anželika Maslovska;
 • 2019./2020.st.g. studente Sintija Zvirgzdiņa;
 • 2018./2019.st.g. studente Amanda Kļaviņa;
 • 2013./2014.st.g. maģistrants Raivis Baltmanis;  
 • 2011./2012.st.g. maģistrants Aldis Pecka un students Andrejs Kostromins;
 • 2010./2011.st.g. students Jurijs Šuļins;
 • 2008./2009.st.g. maģistrants Aleksejs Zacepins;
 • 2006./2007.st.g. maģistrants Vitālijs Osadčuks;
 • 2006./2007.st.g. students Uldis Šalajevs.

2020. gadā LBTU Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmas "Datovadība un datorzinātne" 3. kursa studente Sintija Zvirgzdiņa saņēma Mirdzas Oškalnes stipendiju par aktīvu dalību studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs.

2017. gadā LBTU Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" 3. kursa studente Amanda Kļaviņa saņēma prestižo "Lēdijas Adas Lavleisas balvu", ko piešķir Latvijas perspektīvākai studentei - programmētājai.

2017./2018. studiju gadā Jāņa Rūvalda stipendiju saņēma Informācijas tehnoloģiju fakultātes 3. kursa studente Amanda Kļaviņa.

2018./2019. gadā AS Emergn un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonda ikgadējā stipendiju saņēma ITF 4. kursa studente Signe Makoja par izciliem sasniegumiem studijās.

2017./2018. studiju gada AS “Exigen Services Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonda ikgadējā stipendiju  saņēma ITF 2. kursa students Endijs Titomers.

2016./2017. studiju gada AS “Exigen Services Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonda ikgadējā stipendiju  saņēma ITF 2. kursa studente Amanda Kļaviņa.

2015. gada Latvijas Universitātes (LU) Fonda, Exigen Services Latvia un Accenture rīkotajā Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursā bakalaura darbu kategorijā pirmo vietu ieguva LBTU ITF students Jans Pavlovs par darbu "Mobilā lietojuma "Jelgavas Students" izstrāde" (darba vadītājs – Dr.sc.ing. Gatis Vītols).

2014. gada AS "Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkursā veicināšanas balvu ieguva ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" students Edgars Timofejevs ar bakalaura darbu "Elektrolīniju datu pārraides tehnoloģijas novērtējums". Darba vadītājs Mg.sc.ing. Aldis Pecka.

2014. gadā septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1500 eiro stipendiju ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studentam Ilvaram Ikartam.

2013. gadā septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1000 latu stipendiju ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studentei Zanei Āriņai.

2012. gadā septembrī Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedza 1000 latu stipendiju ITF maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" 1.kursa maģistrantam Andrejam Kostrominam.

2012. gadā Latvijas Universitātes (LU) Fonda, Accenture Latvia un Tieto Latvia rīkotajā Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā bakalaura darbu kategorijā pirmo vietu ieguva LBTU ITF students Andrejs Kostromins par darbu "Rutīnas procedūru automatizācija metaboliskās inženierijas uzdevumos" (darba vadītājs – Egils Stalidzāns) un trešo vietu ieguva LBTU ITF students Raivis Baltmanis par darbu "Zemes lāzerskenera datu lietošana mežsaimniecisko uzdevumu risināšanā". Darba vadītājs Ingus Šmits.

2012. gada J. Rūvalda stipendijas konkursa uzvarētāja ir Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Programmēšana" 1. kursa studente Agnese Bimšteina.

2012. gada konkursa "Labā prakse" stipendija, kā arī iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un īstenot studiju procesā iegūtās zināšanas tika piešķirtas arī Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentei Sandrai Konavko (2.kurss) - prakse SIA "Digitālo servisu parks".

2012. gada Ulda Šalajeva stipendijas pirmā stipendiāte ir Informācijas tehnoloģiju fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 4. kursa studente Agnese Gailuma.

2011. gada SIA DPA (Datorprogrammu Apgāds), Latvijas Izglītības fonda un LR Izglītības un zinātnes ministrijas stipendiju konkursā 12. klašu skolēniem "Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!" stipendijas saņēmēju pulkā ir arī LBTU ITF 1. kursa studente, Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolvente Elīna Baranovska.

2011. gada 4. augustā nodibinājums "Vītolu fonds" piešķīra Pasaules brīvo Latviešu apvienība (PBLA) stipendiju Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datorvadības un datorzinātnes studiju programmas 1. kursa studentei Katrīnai Landmanei. Studente stipendiju saņems visu 2011./2012. studiju gadu.

2011. gada konkursa "Labā prakse" stipendija, kā arī iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un īstenot studiju procesā iegūtās zināšanas tika piešķirtas arī diviem Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentiem - Zanei Āriņai (1.kurss) un Andrim Ivanovam (2.kurss) - prakse SIA "Digitālo servisu parks".

2010. gada "Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā" bakalaura līmeņa darbu grupā pirmo vietu ieguva ITF studiju programmas "Programmēšana" students Aldis Pecka par darbu "Energoefektīva makslīgā apgaismojuma vadības sistēmas izstrāde". Darba vadītājs Mg.sc. ing. Vitālijs Osadčuks.

2010. gada SIA DPA (Datorprogrammu Apgāds), Latvijas Izglītības fonda un LR Izglītības un zinātnes ministrijas stipendiju konkursā 12. klašu skolēniem "Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!" stipendijas saņēmēju pulkā ir arī LBTU ITF 1. kursa studente, Vircavas vidusskolas absolvente Sandra Konavko.

2009. gada Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services Latvia un Latvijas Izglītības fonds pirmo vietu bakalaura darbu kategorijā ieguva LBTU ITF maģistrants Jurijs Meitalovs, bet maģistra darbu kategorijā trešo vietu ieguva ITF doktorants Mārtiņš Mednis. Abu darbu vadītājs docents Egils Stalidzāns.

2008. gada Valsts konkursā par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, ko organizē a/s Exigen Services Latvia un Latvijas Izglītības fonds atzinību guvusi LBTU ITF studente Laura Lagzdiņa.